Can We Help You?

Archive for декември 3, 2015

Адвокат в Царево за изготвяне на завешание . Адвокат Тереза Павловска.

Наследствено право

Наследяване по завещание.

Българското законодателство предвижда два вида наследяване: по закон и по завещание. Наследяването по завещание е регламентирано в Закон за наследството, Глава трета, чл.13-чл.47. Всяко лице може да се разпорежда със своето имущество...

Read More